0988 10 47 81

Về in nhanh SunEco

Các Giá Trị Hướng Tới Khách Hàng


Đam mê của chúng tôi chính là KHÁCH HÀNG. Khách hàng ở đâu Tiến Thanh Printing ở đó. Chúng tôi luôn có những con người sẵn sàng làm việc vì khách hàng. Đó chính là phương châm của công ty chúng tôi

Để thực hiện được phương châm đó in nhanh Tiến Thanh hướng tới những giá trị sau:

Các giá trị cốt lõi


  • Cam kết: Chúng tôi luôn cam kết chất lượng thành phẩm và thời gian phục vụ của mình.
  • Sáng tạo: Luôn nỗ lực mang tới những giá trị cao nhất, vượt kì vọng cho khách hàng.
  • Nhanh: Nhanh chính là sức mạnh của cạnh tranh, chúng tôi luôn nỗ lực phục vụ khách hàng với tốc độ nhanh nhất.
  • Tận tâm: Mỗi sản phẩm luôn được chăm chút bởi đội ngũ kỹ thuật, và là tâm huyết của chúng tôi.

Xem sản phẩm của chúng tôi
 

Xem chúng tôi làm việc

Bạn có thể tham khảo quy trình làm việc của chúng tôi trên máy in nhanh Konica C6085 .

Gửi Yêu cầu
báo giá